Hiển thị 25–36 của 84 kết quả

Đường Trần Bình, quận Cầu Giấy.

$10$13 / m2

169 Nguyễn Ngọc Vũ , Cầu Giấy

$9$12 / m2

Trung Yên 9, Cầu Giấy

$10$13 / m2

299 Trung Kính, Cầu Giấy

$10$12 / m2

252 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

 

$10$12 / m2

121 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

$10$13 / m2

Trần Thái Tông, Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10$30 / m2

349 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

 

$10$12 / m2

Trần Thái Tông, Cầu Giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10$30 / m2

24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

 

$10$13 / m2

95 Cầu Giấy, Hà Nội

$10$13 / m2

33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

$12$15 / m2