Quy định về đăng tin
Chothuevanphongtt.com có quyền biên tập lại nội dung thông tin đăng cho chính xác, và đúng với những quy định đăng tin của Chothuevanphongtt.com.
Chothuevanphongtt.com có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
Các thông tin đăng trên website Chothuevanphongtt.com không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ điều chỉnh giá mà không cần thông báo trước.
Chothuevanphongtt.com chỉ nhận đăng thông tin về bất động sản, không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào giữa các bên giao dịch bất động sản trên web Chothuevanphongtt.com.
Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Chothuevanphongtt.com có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang “Điều khoản sử dụng” này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.
Quy định về cạnh tranh
Để tránh cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho khách hàng, Chothuevanphongtt.com giữ toàn quyền không đăng bài quảng cáo cho những công ty và trang web có tính chất sau:
Có tính chất giả tạo Chothuevanphongtt.com để cung cấp dịch vụ
Sao chép giao diện của Chothuevanphongtt.com
Sao chép slogan, logo hoặc tên miền của Chothuevanphongtt.com