Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
website WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Công Ty và website WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:
Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của website.
Công Ty và website WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, website WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.
Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của website WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: trogiup@mogi.vn để phản ánh và được giải quyết vấn đề.
Mục đích thu thập Thông tin cá nhân
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM;
Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên trên sàn;
Thực hiện việc quản lý WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM, gửi thông tin cập nhật về website và các chương trình khuyến mãi mới nhất tới khách hàng và thành viên của website;
Xác nhận và kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp khác hàng thực hiện thanh toán trực tuyến, và đồng thời hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM;
Cung cấp các giải pháp nâng cấp và thay đổi giao diện hay qui trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;
Loại thông tin thu thập
Những loại Thông tin cá nhân mà WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh,
Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;
Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.
Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin được thu thập trên WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ các dịch vụ mà WEBSITE đang cung cấp cho các khách hàng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.
Chỉ có khách hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại website WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.
Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM để tiến hành các giao dịch hợp pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM.
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang website mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM.
Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
Việc công bố thông tin thu thập
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải thực hiện theo chính sách của pháp luật.
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM cho là có liên quan:
Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của website);
Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng);
Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).
Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu.
Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khánh hàng.
Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập
Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM cũng đều có các quyền như sau:
– Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
– Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
– Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập
– Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
– Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website của WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM, hoặc liên hệ với WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM qua email hoặc địa chỉ liên lạc của văn phòng Công Ty được công bố trên website của WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM.
Trường hợp WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM được Khách hàng khai báo, đăng ký, hoặc cung cấp các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM sẽ không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo chính sách bảo mật nêu trên, và không chịu trách nhiệm với Khách hàng về việc rò rỉ, hoặc thất thoát những thông tin đó.
Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM để ngăn ngừa các hành vi sau:
– Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
– Sử dụng thông tin trái phép;
– Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép
Tuy nhiên, WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM không đảm bảo, và không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép. Trong mọi trường hợp, WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM sẽ không chịu trách nhiệm và được miễn trách đối với mọi thiệt hại, tổn thất có thể xảy ra đối với cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khi việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trên sàn một cách trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM, đồng thời WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM cũng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.
Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin
WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo qui định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của sàn giao dịch, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên website của WEBSITE WWWCHOTHUEVANPHONGTT.COM, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.