Liên hệ ngay T&T Việt Nam để hợp tác

Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho đối tác của bạn

Giúp cho đối tác của Bạn

Nhanh chóng thuê được văn phòng, với giá và các điều kiện thuê tốt nhất

 

Quy trình hợp tác

Bạn : Chia sẻ nhu cầu thuê (diện tích, khu vực, khoảng giá thuê)

Chúng tôi: Gửi Bạn cơ chế hợp tác

Bạn & chúng tôi: Thỏa thuận cơ chế hợp tác qua email, hoặc ký kết trực tiếp

Chúng tôi: Trực tiếp chăm sóc khách hàng