TƯ VẤN VIÊN VÕ THIỆN

Tham gia vào lĩnh vực môi giới văn phòng cho thuê 2014. Từ 2017, Võ Thiện là Chuyên viên tư vấn của ttOffice.

Trải qua quá trình làm việc tại một số công ty tư vấn- môi giới văn phòng cho thuê, Võ Thiện đã tư vấn thành công hơn 200 khách hàng tìm thuê được văn phòng. Trong đó riêng năm 2018, Võ Thiện là The Best của ttOffice với việc tư vấn được cho hơn 120 khách hàng.