TƯ VẤN VIÊN NGUYỄN QUANG ANH

Tham gia vào lĩnh vực môi giới Bất động sản văn phòng cho thuê 2014.

Trải qua quá trình làm việc tại các công ty tư vấn- môi giới văn phòng cho thuê tại Knight Frank, Colliers, Mr Quang Anh sớm được tiếp cận với quy trình của môi giới quốc tế chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra những đặc thù riêng của thị trường người thuê và người cho thuê văn phòng ở Việt Nam mà quy trình các công ty quốc tế không thích ứng được. Dần dần, anh đúc rút, cải tiến riêng cho mình những cách làm riêng.

Từ 2018 đến nay, ông Nguyễn Quang Anh là một trong những tư vấn viên cao cấp của ttOffice.