TƯ VẤN VIÊN ĐẶNG ANH TIẾN

Tham gia vào lĩnh vực môi giới văn phòng cho thuê 2014.

Trải qua quá trình làm việc tại các công ty tư vấn- môi giới văn phòng cho thuê Đỗ Đầu Việt Nam, Phú Xuân, Mr Tiến đã hỗ trợ được gần 200 doanh nghiệp tìm thuê được văn phòng. 

Từ đầu 2019 đến nay, ông Đặng Anh Tiến hiện là Trưởng phòng tìm kiếm khách hàng của ttOffice. Tận dụng thế mạnh công nghệ của bản thân, Mr Tiến đã và đang có nhiều sáng kiến giúp ttOffice tạo được sự khác biệt với các hãng tư vấn môi giới văn phòng khác, đó là tốc độ dịch vụ môi giới văn phòng nhanh hơn hẳn, gói gọn trong 18 phút và ngày càng nhanh hơn.